Postal History and Postmarks
NYASALAND

NKATA to PORT HERALD

NKATA (BAY)
02.11.1899 to 1906
11.06.1934 to
04.07.1964

1   1C "B.C.A." No Bay 02.11.1899
(Proud)

06.08.1905
(Proud)

200
2 "NYASALAND" 2C "Blank"     02.07.1934
(Proud)

09.07.1934
(Proud)

300
3   BOW "NYASALAND"   07.06.1935
(Proud)

16.06.1955
(Proud)

8
       
4   2C "NYASALAND"   Small postmark 05.07.1955
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

6
5   2C "NYASALAND" Large postmark 14.10.1955
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

6
       

NKHUNGA
05
.09.1951 to 04.07.1964
Postal agency under Kota Kota

1   1C "NYASALAND"     16.10.1951
(Proud)

15.04.1952
(Proud)

80
2   2C "NYASALAND"   17.06.1952
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

12
       

NSWADZI
0
1.04.1922 to 12.08.1923
Renamed to Sandama

1   2C-D "NYASALAND"     12.08.1923
(Proud)

 

500

NTAJA
15
.10.1954 to 04.07.1964
Postal agency under Kasupe
Renamed from Mpiri

1   2C "NYASALAND"   15.10.1954
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

12
2   2C "NYASALAND" Index 2 over date 29.07.1963
(Proud)

03.10.1963
(Proud)

30

NTAKATAKA
27.08.1934 to 04.07.1964

1   BOW "NYASALAND"   28.11.1934
(Proud)

27.11.1949
(Proud)

15
   
2   BOW "NYASALAND"     23.12.1949
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

15
       

NTHALIRE
01.10.1957 to 04.07.1964
Postal agency under Fort Hill

1   2C "NYASALAND"   01.10.1957
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

20

NTONDWE
01.05.1911 to 13.03.1920
09.11.1932 to
04.07.1964

1   SQC "B.C.A."   20.03.1912
(Proud)

23.01.1919
(Proud)

150
2   BOW "NYASALAND"   01.12.1932
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

8
       

NYUNGWE
15.07.1955 to March 1964
Postal agency under Karonga

1   2C "Blank"     15.07.1955
(Proud)

10.10.1963
(Proud)

25

PALOMBE
01.07.1935 to 04.07.1964

1 "NYASALAND" 2C "Blank"     04.07.1935
(Proud)

15.07.1935
(Proud)

250
2   BOW "NYASALAND"   15.12.1937
(Proud)

06.04.1959
(Proud)

10
3   2C "Blank"     ??.11.1948
(Proud)

 

200
4   2C "NYASALAND"   08.10.1959
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

8
       

PHWAMPWA
 31.05.1955 to 04.07.1964
Postal agency under Rumpi

1   2C "NYASALAND"     14.07.1955
(Proud)

04.12.1959
(Proud)

18
2   2C "NYASALAND"   21.09.1961
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

15

PORT HERALD
 1893 to 04.07.1964

1   BONC "852"     07.01.1895
(Proud)

21.03.1895
(Proud)

250
2   1C "B.C.A."   07.01.1895
(Proud)

09.09.1899
(Proud)

120
3   SQC "B.C.A."   Narrow A in BCA 01.01.1901
(Proud)

22.04.1901
(Proud)

150
4   SQC "B.C.A." Wide A in BCA 27.01.1903
(Proud)

08.12.1911
(Proud)

60
5   SQC "NYASALAND"     30.09.1912
(Proud)

04.05.1914
(Proud)

80
6   BOW "NYASALAND"   19.07.1914
(Proud)

04.10.1938
(Proud)

10
7   BOW "Bar"     02.07.1940
(Proud)

22.11.1949
(Proud)

10
       
8   BOW "NYASALAND"   13.12.1949
(Proud)

09.06.1960
(Proud)

7
9   2C "NYASALAND"     13.02.1961
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

6