Postal History and Postmarks
NYASALAND

MPIMBI to NAMITETE

MPIMBI
08.02.1894 to 15.05.1895

1   1C "Blank"     08.02.1894
(Proud)

15.05.1895
(Proud)

 

MPIRI
30.06.1952 to 13.09.1954
Renamed to Ntaja

1   1C "NYASALAND"     11.08.1952
(Proud)

 

 
2   2C "NYASALAND"     26.02.1953
(Proud)

13.09.1954
(Proud)

 

MPONELA
15.12.1950 to 04.07.1964

1   2C "NYASALAND" Lines on sides 29.12.1950
(Proud)

05.07.1960
(Proud)

 
2   2C "NYASALAND"     06.02.1961
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

 
       

MWAMBO
01
.06.1957 to 04.07.1964
Postal agency under Zomba

1   2C "NYASALAND"   01.06.1957
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

 

MWANZA
14.10.1937 to 04.07.1964
Renamed from Neno

1   BOW "NYASALAND"     04.10.1937
(Proud)

12.11.1959
(Proud)

 
2   2C "NYASALAND"     02.02.1960
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

 

MZIMBA
1905 to 04.07.1964 

1   SQC "Bars + cross"     02.12.1908
(Proud)

09.01.1914
(Proud)

 
2   BOW "NYASALAND"   10.04.1915
(Proud)

30.03.1945
(Proud)

 
09.05.1950
(Proud)

25.10.1953
(Proud)

 
3   BOW "Bar"   13.01.1946
(Proud)

05.07.1954
(Aab)

 
4   2C "Thin lines"     06.06.1950
(Proud)

12.08.1952
(Proud)

 
5   1C "NYASALAND"   02.10.1954
(Proud)

08.04.1955
(Proud)

 
6   2C "1" Index 1 12.05.1955
(Proud)

18.09.1957
(Proud)

 
7   2C "2" Index 2 12.05.1955
(Proud)

18.06.1960
(Aab)

 
8   2C "3" Index 2 12.05.1955
(Proud)

 

 
9   2C "NYASALAND"     06.06.1956
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

 
10   2C "NYASALAND"   Index 1 above date 07.06.1962
(Proud)

04.11.1963
(Proud)

 
11   2C "NYASALAND"   Index 2 above date 26.11.1957
(Proud)

27.01.1964
(Proud)

 
12   2C "NYASALAND REGISTERED"     14.07.1954
(Proud)

03.10.1954
(Proud)

 

MZUZU
12.10.1949 to 04.07.1964

1   1C "NYASALAND"   15.10.1949
(Proud)

05.04.1950
(Proud)

 
2   2C "Thin lines"   14.04.1950
(Proud)

09.07.1954
(Proud)

 
3   1C "NYASALAND"     04.03.1955
(Proud)

04.04.1955
(Proud)

 
4   1C "NYASALAND"   Spelt Zuzu 02.05.1955
(Proud)

 

 
5   2C "Blank"   04.05.1955
(Proud)

04.03.1958
(Proud)

 
       
6   2C "NYASALAND"     16.03.1958
(Proud)

24.05.1960
(Proud)

 
       
7   2C "NYASALAND"     14.06.1960
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

 
       
8   2C "REGISTERED"     04.05.1955
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

 

NAMADZI
16.05.1932 to 04.07.1964

1   BOW "NYASALAND"   30.07.1932
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

 
       

NAMBUMA
21.04.1960 to 04.07.1964

1   2C "NYASALAND"   19.09.1960
(Proud)

04.07.1964
(Proud)

 
       

NAMITETE
03.10.1950 to 04.07.1964

1   2C "NYASALAND" Date 3 lines 21.01.1951
(Proud)

17.03.1959
(Proud)

 
       
2   2C "NYASALAND"   Date 1 line 31.07.1959
(Proud)

04.07.1964
(Proud)