Postal History of KENYA
Post Offices NAMANGA to NAROK

NAMANGA
01.02.1957 to 11.12.1963
Postal agency under Nairobi

1   1C "KENYA" Skeleton. 21.07.1957
(Proud)
11.09.1960
(Proud)
5
2   1C "KENYA"     03.12.1962
(Proud)
11.12.1963 8

NAMBALE
 26.09.1952 to 10.02.1955
Postal agency under Mumias

1   1C "KENYA"     26.09.1952
(Proud)
10.02.1955
(Proud)
40

NAMBAKEHA
13.03.1951 to 1956?
Postal agency under Kakememga

Not Recorded

NANDI
  1902 to 01.06.1924
Transfered to Kenya from Uganda in 1902
Renamed Kapsabet

1   1C "E.A.P" For earlier postmarks see Uganda 28.12.1903
(Proud)
01.06.1924
(Proud)
30

NANDI HILLS
 17.01.1950 to 31.01.1951
1954 to 06.06.1961
5.10.1962 to
11.12.1963
25 km from Kapsabet

1   1C "KENYA"   Nandi Hills Songhor 17.01.1950
(Proud)
31.01.1951
(Proud)
39
2   1C "KENYA" Nandi Hills
Skeleton
22.12.1955
(Proud)
01.02.1960
(Proud)
12
3   1C "KENYA" Nandi Hills 29.04.1961
(Proud)
06.06.1961
(Proud)
8
4   1C "KENYA"   Nandi Hills Kapsabet 12.07.1962
(Proud)
1.12.1963 8

NANGUNI
01.04.1950 to 30.04.1951

Not Recorded

NANYUKI
17.09.1920 to 11.12.1963

1   1C "Blank"   20.12.1920
(Proud)
27.07.1926
(Proud)
40
2   DR "KENYA"   Week impressions only 20.07.1927
(Proud)
26.06.1937
(Proud)
8
3   DR "KENYA"   13.01.1928
(Proud)
07.12.1949
(Proud)
3
       
4   2C "KENYA"   09.07.1930
(Proud)
17.01.1931
(Proud)
20
5   DR "KENYA"   DR not visible at all times 05.08.1931
(Proud)
26.03.1950
(Proud)
2
6   1C "KENYA"

Inverted "A"
Skeleton
Nanyuki
29.05.1950
(Proud)
28.04.1951
(Proud)
8
       
7   1C "KENYA" Skeleton
S.O. Nanyuki
06.06.1951
(Proud)
30.03.1952
(Proud)
10
8 "S  O" 1C "KENYA" Skeleton
Nanyuki S.O.
08.04.1952
(Proud)
25.11.1958
(Proud)
3
       
9   2C "KENYA"     16.10.1953
(Proud)
06.12.1962
(Proud)
1
10   2C "KENYA" Thin lines on sides 27.08.1956
(Proud)
25.07.1963
(Proud)
1
       

NAROK
1922 to 11.12.1963
159 km from Nairobi

1   1C "KENYA"   14.08.1926
(Proud)
24.05.1954
(Aab)
8
2 "TELEGRAPHS" DR "NAROK"     11.02.1928
(Proud)
14.10.1932
(Proud)
80
       
3   1C "KENYA"     03.02.1955
(Proud)
11.12.1963 4