Postal History of GOLD COAST

Post Offices KUMAWU to KWAE

KUMAWU
17.03.1925 to 21.10.1930
04.06.1932 to 01.06.1943
28.02.1944 to 05.03.1945

29.05.1946 to
Independence
Postal agency under Afiduasi

1   1C "GOLD COAST"     02.09.1925
(Proud)
09.02.1926
(Proud)
200
2   BOW "GOLD COAST"   20.08.1927
(Proud)
18.02.1928
(Proud)
40
29.05.1946
(Proud)
05.03.1957 8

KUNTANASE
10
.12.1954 to Independence
Postal agency under Asikuma

1   1C "GOLD COAST"     10.12.1954
(Proud)
05.03.1957 10

KUNTANASI
06
.12.1945 to Independence
Postal agency under Bekwai

4   2C "GOLD COAST"     06.12.1945
(Proud)
19.10.1951
(Proud)
20
5   2C "GOLD COAST"   24.10.1951
(Proud)
05.03.1957 8

KURANTI
25.04.1921 to 11.11.1929
29.09.1930 to 19.03.1953

Postal agency under Tarkwa

1   2C "GOLD COAST"     25.04.1921
(Proud)
11.11.1929
(Proud)
40
       
2   BOW "GOLD COAST"     03.02.1933
(Proud)
19.03.1953
(Proud)
12

KUROFA
02.03.1954 to 05.10.1956

Postal agency under Juaso

1   2C "GOLD COAST"     02.03.1921
(Proud)
  50
2   1C "GOLD COAST"     05.10.1956
(Proud)
  50

KUSI
27.01.1922 to
Independence
Postal agency under Kade

1   2C "GOLD COAST"     22.09.1922
(Proud)
09.07.1923
(Proud)
30
2   BOW "GOLD COAST"     01.05.1925
(Proud)
14.05.1935
(Proud)
10
3   2C "GOLD COAST"     12.06.1956
(Proud)
05.03.1957 8

KUTE
10.05.1956 to
Independence
Togoland
Postal agency under Hoehoe

1   2C "GOLD COAST"     10.05.1956
(Proud)
05.03.1957 12

KWABEN (KWABENG)
15.03.1922 to
Independence
Postal agency under Anyinam

1   2C "GOLD COAST"   Kwabeng 12.06.1922
(Proud)
02.07.1923
(Proud)
100
2   2C "G    C"     21.09.1925
(Proud)
30.12.1929
(Proud)
25
3   BOW "GOLD COAST"   12.08.1935
(Proud)
05.03.1957 5

KWADIA
02.07.1949 to Independence
Postal Agency under Kumasi

1   2C "GOLD COAST"     02.07.1949
(Proud)
  200
2   1C "GOLD COAST"   03.11.1954
(Proud)
05.03.1957 8

KWAE
29.11.1953 to 18.09.1956

1   2C "GOLD COAST"     29.11.1953
(Proud)
18.09.1956
(Proud)
15