Postal History of GOLD COAST

Post Offices GYAPA AMAMFI to HO

GYAPA AMAFI
13.11.1953 to Independence
Postal agency under Dunkwa

1   2C "GOLD COAST"     13.11.1953
(Proud)
05.03.1957 8

GYAPEKUROM
29.09.1956 to Independence
Postal agency under Berekum

1   2C "GOLD COAST"     29.09.1956
(Proud)
05.03.1957 12

GYIMAKROM
07.12.1956 to Independence
Postal agency under Insu

Not recorded

GYINGYSO-BUEM
02.10.1955 to 14.11.1956

1   2C "GOLD COAST"     02.10.1955
(Proud)
14.11.1956
(Proud)
30

HALF ASSINI (HALF ASSINIE)
1891 to Independence
Post office in Western District

1   1C "GOLD COAST" Assinie 13.01.1893
(Proud)
09.04.1903
(Proud)
80
               
2   1C "GOLD COAST" Assinie 20.04.1903
(Proud)
31.07.1906
(Proud)
80
3   2C "GOLD COAST" Assinie 07.10.1908
(Proud)
15.12.1913
(Proud)
50
4   2C "GOLD COAST"   Assini 09.01.1915
(Proud)
08.03.1934
(Proud)
15
5   2C "GOLD COAST"   Assini
Crown in center
16.01.1917
(Proud)
16.09.1927
(Proud)
20
6   2C "GOLD COAST"   Assini
Half and Assini close
14.03.1935
(Proud)
10.10.1940
(Proud)
30
7   2C "GOLD COAST"   Assini
Half and Assini appart
04.02.1937
(Proud)
20.12.1940
(Proud)
20
8   BOW "GOLD COAST"   Assini 30.05.1941
(Proud)
05.03.1957 3
9   BOW "GOLD COAST"   Assini
Index 2
26.06.1950
(Proud)
17.09.1953
(Proud)
8
10 "REGISTERED" OVAL "GOLD COAST"   Assini 17.07.1950
(Proud)
05.03.1957 8

HAVE ETOE
20.01.1930 to Independence
Postal agency under Ho

1   2C "GOLD COAST"     30.10.1935
(Proud)
20.08.1951
(Proud)
10
2   1C "GOLD COAST"   02.10.1951
(Proud)
05.03.1957 10

HEMANG
13.03.1952 to  Independence
Postal agency under Foso

1   2C "G         C"     13.03.1952
(Proud)
01.01.1953
(Proud)
30
2   1C "GOLD COAST"     15.12.1953
(Proud)
05.03.1957 8

HIAWA
24.01.1953 to Independence
Postal agency under Bogoso

1   2C "G         C"     24.01.1953
(Proud)
05.03.1957 8

HLEFI
17.04.1956 to Independence
Postal agency under Ho

1   2C "GOLD COAST"     17.04.1956
(Proud)
05.03.1957 12

HO
01.10.1920 to
Independence
Post office in Togoland

1   1C "TOGOLAND"     01.10.1920
(Proud)
10.08.1921
(Proud)
50
2   2C "Blank"     07.10.1921
(Proud)
30.10.1921
(Proud)
60
3   2C "Blank"   HO in inner circle 28.01.1923
(Proud)
26.01.1928
(Proud)
25
4   2C "Blank"     18.02.1929
(Proud)
06.05.1931
(Proud)
40
5   BOW "GOLD COAST" HO compact 31.12.1922
(Proud)
27.08.1954
(Proud)
6
6   BOW "GOLD COAST"   HO appart 21.01.1935
(Proud)
05.03.1957 3
7   2C "GOLD COAST"     02.09.1949
(Proud)
14.03.1953
(Proud)
10
8 "(A)"  2C "GOLD COAST" Thin lines on sides 20.04.1954
(Proud)
05.03.1957 4
       
9 "REGISTERED" OVAL "HO GOLD COAST"     03.05.1927
(Proud)
05.03.1957 4