Postal History of GOLD COAST

Post Offices GOMOA DOMINISE to GYAMBRA

GOMOA DOMINISE
17.10.1955 to 05.06.1956
Renamed from Gomua Domenase

1   1C "GOLD COAST"     17.10.1955
(Proud)
05.06.1956
(Proud)
30

GOMOA ESHIEM (GOMOA ESHIEN)
02.06.1954 to  Independence
Postal agency under Swedru

1   2C "GOLD COAST"   Eshien 02.06.1954
(Proud)
19.07.1955
(Proud)
20
2   1C "GOLD COAST" Eshiem 14.08.1955
(Proud)
05.03.1957 8

GOMOA ODINA
04.08.1950 to  Independence
Postal agency under Swedru

1   2C "GOLD COAST"     04.08.1950
(Proud)
13.02.1952
(Proud)
20
2   2C "G           C"     26.03.1952
(Proud)
  150
3   1C "GOLD COAST"   28.01.1953
(Proud)
05.03.1957 6

GOMOA TARKWA
20.10.1930 to 04.03.1933
29.05.1938 to
Independence
Postal agency under Swedru

1   2C "GOLD COAST"     31.03.1931
(Proud)
  180
2   2C "GOLD COAST"     09.07.1949
(Proud)
  150
3   1C "GOLD COAST"   27.10.1951
(Proud)
05.03.1957 5

GOMUA ASEN
15.08.1925 to 26.01.1934
27.11.1956 to
Independence
Postal agency under Apam

1   2C "GOLD COAST"     27.11.1956
(Proud)
05.03.1957 15

GOMUA DAGO
05.11.1955 to Independence
Postal agency under Apam

1   2C "GOLD COAST"     15.11.1955
(Proud)
05.03.1957 12

GOMUA DOMENASE
29.11.1954 to 13.08.1955
Renamed to Gomoa Dominase

1   2C "GOLD COAST"   29.11.1954
(Proud)
13.08.1955
(Proud)
30

GUAMAN
06.08.1955 to Independence
Postal agency under Jasikan

1   2C "G         C"     06.08.1955
(Proud)
05.03.1957 12

GYAKITI
05.07.1954 to Independence
Postal agency under Akuse

1   2C "GOLD COAST"     05.07.1954
(Proud)
15.10.1954
(Proud)
60
2   1C "GOLD COAST"     07.03.1955
(Proud)
05.03.1957 12

GYAMBRA
05.11.1953 to
Independence
Postal agent under Asikuma

1   2C "GOLD COAST"   Crown in centre 05.11.1953
(Proud)
17.06.1955
(Proud)
20
2   2C "GOLD COAST"     21.10.1955
(Proud)
05.03.1957 12